Hopp til innhold
Gi gaven videre
Prosjekt Haiti

Prosjekt Haiti

Prosjekt Haiti

Prosjekt Haiti er en norsk humanitær bistandsorganisasjon som har jobbet i Haiti siden 2000. I dag får cirka 400 barn utdanning gjennom Prosjekt Haiti. Organisasjonens mål er å bidra til en bedre fremtid for deltakerne på deres prosjekter og Haiti som nasjon. For å oppnå dette søker de å kunne gi kunnskap og evner til folket, ved å fokusere på utdanning, verdiskaping og kapasitetsbygging.

Prosjekt Haiti er en norsk humanitær bistandsorganisasjon som har jobbet i Haiti siden 2000. I dag får cirka 400 barn utdanning gjennom Prosjekt Haiti. I Norge er de hovedsakelig basert på frivillighet for å holde administrasjonskostnaden nede, mens de har ca. 50 ansatte på Haiti i ulike stillinger.

Organisasjonens første prosjekt var en barneskole i Petit Troll i Port au Prince. De har senere ekspandert med flere lignende prosjekter i Haiti. Organisasjonens mål er at prosjektene skal skape en bedre fremtid for både menneskene som er involvert og for Haiti som nasjon. Den beste veien til å nå dette målet er gjennom kunnskap, verdiskapning og kapasitetsbygging. Ved siden av å arbeidet i Haiti, jobber organisasjonen med å informere omverdenen om situasjonen i Haiti.


Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen