Hopp til innhold
Gi gaven videre
Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening er en norsk, humanitær organisasjon som driver frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet. De har særlig vekt på kvinners helse og levevilkår.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) formål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Medlemmene yter en betydelig frivillig innsats. Organisasjonens hovedfokus er å bidra til å bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

N.K.S. hjertesaker er:

  • Forskning på kvinnehelse som bidrar til at kvinner får likeverdig tilbud og behandling som menn innen helse
  • Nulltoleranse for og bekjempelse av vold mot kvinner
  • At minoritetskvinner skal få delta aktivt i samfunnet
  • En god oppvekst og alderdom for alle
  • Skape trygge og gode lokalsamfunn


N.K.S. er livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd med sterk forankring i lokalmiljøet. Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert i 1896 og er med sine 41.500 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon.


Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God helseLikestilling mellom kjønnene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen