Hopp til innhold
Gi gaven videre
Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

I front for kvinners helse - trygge liv for alle. Norske Kvinners Sanitetsforening er livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd med sterk forankring i lokalmiljøet. Sanitetskvinnene ble etablert i 1896 og er med sine 41.500 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon. Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter.

Kvinnehelse – ekte kvinnehelse: Støtt Sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse og forskning på kvinnehelse. Pengene som samles inn går til Sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse og forskning. Dette er gaven som går til alle jentene i ditt liv: mødre, søstre og døtre. Det skal ikke være vondt å være kvinne. Støtt Sanitetskvinnenes arbeid for kvinnehelse og finansiering av kvinneforskning. Som Norges største kvinneorganisasjon, og den fremste enkeltbidragsyteren til forskning på kvinners helse i Norge, vet vi hvor det må tettes kunnskapshull. Vi trenger mere midler til ekte kvinnehelse nå.

Beredskap og beredskapsomsorg – Støtt Sanitetskvinnenes arbeid i beredskap. Pengene går til frivillige Sanitetskvinners viktige arbeid for beredskap og omsorg. Sanitetskvinnene har 3500 frivillige som stiller opp når alarmen går. De frivillige bistår ved naturkatastrofer som ras, ulykker og ved kriser som koronapandemien. Sanitetskvinnene samarbeider med nødetater og helsepersonell og har lokalkunnskap, gir praktisk hjelp/omsorg til de som er rammet og hjelpe-mannskaper. Under koronapandemien bidro Sanitetskvinnene rundt om i landet med praktisk tilrettelegging i samarbeid med kommunene. De frivillige tok imot de som skulle vaksineres, bisto med smittevern, handlet apotekvarer til isolerte eldre osv. I rastragedien på Gjerdrum stilte Sanitetskvinnene opp med mat for alle involverte i leteaksjonen og ga omsorg til de som sto i en tøff leteaksjon. Mange av våre beredskapsgrupper er en del av kommunens beredskapsplaner, og på leteaksjoner samarbeider de med Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Kystvakta, Redningshelikopteret, Heimevernet, Røde Kors, Politiets dronepiloter, Sivilforsvaret, Norske Redningshunder osv. Sanitetskvinnene stiller gratis, og det er stort behov for økonomisk støtte til opplæring, organisering og utstyr slik at de kan utføre oppgavene side.


Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God helseLikestilling mellom kjønneneUtrydde fattigdomBærekraftige byer og samfunnSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen