Hopp til innhold
Gi gaven videre
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) sin visjon er: Vi vil gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS), ofte kalt Laget, er en kristen ungdomsorganisasjon som driver arbeid på skoler og studiesteder i hele Norge. De har rundt 4000 medlemmer på omtrent 200 registrerte skoler. Bak seg har de tusenvis av Lagsvenner som støtter dem økonomisk, gjennom frivillighet og forbønn.

Laget er tilsluttet "International Fellowship of Evangelical Students" (IFES). Laget i Norge var en av de 10 stiftende nasjonene da bevegelsen ble til i 1947. Det betyr at våre bånd til denne globale bevegelsen er særlig sterke. 

Et kristent skolelag samles på skolen sin. Her er de sammen, ber, leker, spiser, leser i Bibelen og snakker om små og store spørsmål i livet. Ofte arrangeres ting som «Godhetsdager», hvor de deler ut kakao og vafler til medelever og lærere, eller «Grill en kristen», hvor et par kristne blir utfordret til å svare på hva som helst om kristen tro, både vanskelige og hverdagslige ting

Studenter møtes for å snakke om tro, lese Bibelen og be sammen gjennom studietiden. De inviterer nye til fellesskap for å bli kjent med Jesus og livet som kristen. Ofte arrangeres aksjonsuker som «Godhetsuka», hvor man setter fokus på å gjøre noe for andre, eller «Skepsisuka», hvor de tar opp spørsmål og snakker ærlig om tro og tvil.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Fred og rettferdighet