Hopp til innhold
Gi gaven videre
Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund jobber med å påvirke politikere og myndigheter, næringsliv og fagmiljøer over hele landet. De viktigste sakene for oss er: - Arbeid mot diskriminering og for at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som andre til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet. - Universell utforming av bygg, uteområder og transport. - Likeverdige muligheter til skolegang og arbeid ut fra egne forutsetninger og interesser. - Et godt rehabiliteringstilbud, som sikrer et selvstendig liv med full samfunnsdeltakelse. - God tilgang til tekniske hjelpemidler og assistanse (som BPA).

Norges Handikapforbund er en medlemsorganisasjon med ca 15 000 medlemmer. Organisasjonen har som formål å arbeide for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få sine rettigheter innfridd og kunne delta i samfunnslivet på lik linje med funksjonsfriske. Norges Handikapforbund har vært en forkjemper for at funksjonshemmede skal få bedre livsvilkår og muligheter for samfunnsdeltakelse. Organisasjonen har et nettverk av frivillige over hele landet og jobber aktivt for å få politikere, fagfolk, myndigheter og næringsliv til å se hvilke hindringer funksjonshemmede møter, for å få til endringer.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene