Hopp til innhold
Gi gaven videre
Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Det Norske Misjonsselskap (NMS)

NMS (Det Norske Misjonsselskap) er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke. Organisasjonen består i stor grad av frivillig engasjement fra mennesker og menigheter som ber, gir av sin tid og samler inn penger til arbeidet. Sammen med ansatte i Norge og andre land jobbes det med å gi medmennesker verdig liv og varig håp.

Helt siden 1842 har NMS vært til for å gi mennesker verdig liv og varig håp, fordi vi tror at hvert eneste menneske er uendelig mye verdt. Sammen jobber vi for en levende kirke over hele jorden som løfter mennesker ut av fattigdom og kjemper for rettighetene til sårbare barn, kvinner og marginaliserte grupper som holdes nede.

NMS (Det Norske Misjonsselskap) samarbeider med kirker og andre partnere i 17 land i Afrika, Asia, Europa og Sør-Amerika. Sammen bekjemper vi urettferdighet, deler troen på Jesus og utrydder fattigdom!

Dette er landene vi jobber i:

  • Afrika: Egypt, Etiopia, Kamerun, Madagaskar, Mali og Sør Afrika
  • Asia: Hong Kong/Kina, Japan, Laos, Pakistan og Thailand
  • Europa: England, Estland, Frankrike, Spania og Norge
  • Sør-Amerika: Brasil

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneLiv på landFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene