Hopp til innhold
Gi gaven videre
Mercy Ships

Mercy Ships

Mercy Ships

Mercy Ships opererer 3 sykehusskip for å gjenopprette helse og verdighet, særlig i Vest-Afrika. Skipene er bemannet med frivillig profesjonelt mannskap som gir gratis grunnleggende omsorg og kirurgi. Sålangt er 587 havnebyer besøkt og 2,71 millioner mennesker direkte berørt i 40 års tjeneste.

Mercy Ships gir den praktiske kjærligheten et ansikt med gratis grunnleggende helseomsorg og rekonstruerende operasjoner. De prioriterer kapasitetsbygging i vestafrikanske lokalsamfunn der helsetjenestene er mangelfulle eller ikke-eksisterende.

Over 400 profesjonelle frivillige betaler selv for reise, kost og losji. Om bord er blant annet kirurger, sykepleiere, ingeniører, jordbrukseksperter og bygningsarbeidere.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen