Hopp til innhold
Gi gaven videre
Marys Venner

Marys Venner

Marys Venner

Marys Venner er en idealistisk og uavhengig hjelpeorganisasjon med snart 40 års erfaring i å gi fattige barn og ungdom et bedre livsgrunnlag og verdig liv.

Marys Venner ble etablert i 1979, der de var en fadderordning for fattige barn i Sri Lanka. Senere har Marys Venner utvidet sitt hjelpearbeid også til de fattige områdene i Thailand i 1983 og til Bangalore i India i 2007. I mottakerlandene samarbeider de blant annet med den katolske nonneordenen "Good Shepherd Sisters" som har som livsoppgave å hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av etnisk tilhørighet og religion.

I alle år har organisasjonen kunnet gi barn som på grunn av fattigdom og andre uheldige omstendigheter ikke har andre nære omsorgspersoner i livet, muligheten til et meningsfylt og verdig liv. I begynnelsen handlet det om å sørge for at barna fikk hjelp til de ble store nok til å klare seg selv. I dag er ikke dette nok, barna trenger også utdannelse og hjelp til å etablere seg også etter livet på barnehjemmet.

Marys Venner skiller seg noe fra andre fadderorganisasjoner:

  • Som fadderorganisasjon er Marys Venner den eneste organisasjonen som øremerker ens bidrag til et fadderbarn
  • En er alene om å være fadder for et fadderbarn.
  • Alle sponsede barn, får en egen bankbok, der noe av hvert månedlig beløp settes inn slik at barnet har noe startkapital når en blir myndig.
  • Marys Venner tar vare på barnet fra de er små, og hjelper dem med utdannelse og arbeid når de blir voksne.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanning
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen