Hopp til innhold
Gi gaven videre
Lystgården - Et hus for mat og urbant landbruk

Lystgården - Et hus for mat og urbant landbruk

Lystgården - Et hus for mat og urbant landbruk

Stiftelsen Lystgården er et hus for mat og urbant landbruk, som gjennom jord og bord jobber med både økologisk og sosial bærekraft Bergen og Vestland.

Jord - Dyrking og økologisk bærekraft

Vi jobber med jord ved å drive Bybonden i Bergen som jobber med å gi inspirasjon og kunnskap om dyrking i nabolag, parsellhager, skoler, bedrifter rundt omkring i Bergen og har kurs og på Lystgården. I tillegg jobber vi med å løfte gründere som vil starte med grønnsaksproduksjon i Vestland og har en inkubator for markedshager.

Bord - Mat og sosial bærekraft

Vi jobber med bord ved å invitere til langbordsmåltider på Lystgården der man kan komme alene eller sammen, til fleksibel pris, lokale råvarer og gjerne en bonde eller kokk som forteller historien bak maten. På denne måten kobler vi mennesker sammen, korter ned avstanden mellom forbruker og bonde og setter klima på tallerken. I tillegg har vi matkurs og arrangementer gjennom året innenfor begge disse to temaene.

Matkultur, grasroten og byutvikling

Lystgårdens målgruppe er folk i hele Bergen. Huset er en fredet og historisk lystgård, med en stor fellesskapshage åpen for publikum og egen parsellhage. Det er grasrotbevegelsen Bærekraftige liv på Landås som startet Lystgården i 2017, derfor er Lystgårdens perspektiv alltid fra sivilsamfunnets vinkel og frivillig innsats en stor del av driften.

På dagtid har flere arbeidsplassen sin på Lystgården. Blant annet Bærekraftige liv-bevegelsen som har sitt hovedkvarter her og bruker huset til sine arrangementer.

Med mot og likeverd i fokus jobber Lystgården med hele matverdikjeden, og kobler mennesker gjennom dyrking av inspirasjon og kunnskap om mat og bærekraft. Lystgården spiller på lag med kokken og bonden for folket og miljøet.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde sultGod helseBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneLiv på landSamarbeid for å nå målene