Hopp til innhold
Gi gaven videre
Lions

Lions

Lions

Lions Norge jobber med en rekke prosjekter hvor målet er å hjelpe noen av de mange som mangler nesten alt. Blant flere aktiviteter de er engasjert i er blant annet innsamlingsaksjoner, forebyggende arbeid for barn og unge, miljøtiltak som å plante trær og organisere resirkulering og Lions Førerhundskole.

Lions er en frivilllig organisasjon der medlemmer gir lav sin tid, arbeidskraft og midler til samfunnets beste. Lions Norge har omtrent 10 000 medlemmer over hele landet, og har både nasjonale og internasjonale prosjekter.

Lions samler inn penger til humanitært hjelpearbeid gjennom aktiviteter som loppemarkeder, kunstutstillinger, salg av strøsand, kalendre, dekksift konserter og mye mye mer. Et viktig prisipp i Lions er at alle innsamlede midler skal gå til å hjelpe andre, derfor dekkes drift av organisasjonen av medlemskontingenter.

Lions er spesielt engasjert i å hjelpe syns- og funksjonshemmede, trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og bidra til en verdig alderdom. Internasjonalt fokuserer Lions på diabetes, barnekreft, sult, syn, og miljø. Lions har også et program for internasjonal ungdomsutveksling og et program for skoler/barnehager, Mitt Valg

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde sultGod helseRent vann og gode sanitærforholdBærekraftige byer og samfunnFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen