Hopp til innhold
Gi gaven videre
Kolibri - Children At Risk Foundation

Kolibri - Children At Risk Foundation

Kolibri - Children At Risk Foundation

Kolibri – Children At Risk Foundation (Kolibri CARF) er en norsk stiftelse som jobber forebyggende blant gatebarn og barn i faresonen i favelaområder i São Paulo, Brasil

Bakgrunn

Hele prosjektets fokus er rettet mot barns oppvekst i områder preget av fattigdom, vold, kriminalitet, rus og manglende offentlig tilbud innen helse og utdanning. Dette skaper områder med store sosiale problemer og utvikler seg til risikoområder, der barn blir taperne og i ekstreme tilfeller, blir gatebarn. Risikoområder fører til ødelagte liv og menneskelig tragedie. Usikkerhet og uforutsigbarhet gjør disse områdene svært vanskelige å vokse opp i.

Om Kolibri - CARF

Kolibri - CARF ble startet i Bergen av sosialentreprenøren Gregory John Smith i 1992. Kunst og kultur er verktøyet og preger alle deler av virksomheten. Kolibri Brasil har i dag flere aktivitets- og kultursentre. Barna og ungdommene må forplikte seg til å følge undervisning i vanlig offentlig skole, så er de på sentrene når de ikke er på skolen. De bygger opp kunnskap, selvtillit og tro på egne krefter. Det er stort fokus på det sosiale fellesskapet.

Livsglede gjennom kunst og kultur

Kolibriprosjektet i Brasil har stor tro på å forsterke livsgleden og kreativiteten gjennom å bruke kunst og kultur som verktøy i arbeidet med vanskeligstilte barn. Alle aktivitetene har uttrykksformer innen drama, dans og akrobatikk, perkusjonsgrupper og sportsaktiviteter. I tillegg går all utsmykning av bygninger og hageanlegg inn i en tydelig og sterk estetisk sammenheng.

Mer informasjon på: www.kolibricarf.no

Aktuelle nyheter: www.facebook.com/KolibriCARF/

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomGod utdanningLikestilling mellom kjønneneBærekraftige byer og samfunnFred og rettferdighet
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen