Hopp til innhold
Gi gaven videre
Kirkens SOS

Kirkens SOS

Kirkens SOS

Når livet rundt raser sammen og verden kjennes håpløs, kan det ofte være ubehagelig å prate om det med sine nærmeste. Kirkens SOS er landets største krisetjeneste på telefon og internett. Hos dem er det alltid noen som tar i mot samtaler, hver eneste dag, både natt og dag, også i ferier og høytider. Det er deres formål å se, støtte og styrke alle som tar kontakt.

Kirkens SOS søker å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise - og forebygge selvmord. Deres visjon er å omsette Jesu nestekjærlighet i praksis gjennom å gi tid til, ha tro på og fremme håp for mennesker i krise. Kirkens SOS sine verdier omfatter frivillighet, åpenhet, tilgjengelighet og anonymitet. Det er også deres formål å se, støtte og styrke alle som tar kontakt.

Ideen bak Kirkens SOS startet som et forebyggende tiltak mot selvmord i 1953, men ble offisielt stiftet i 1974. I dag har de elleve lokale SOS-sentre samt landssekretariatet i Oslo. Kirkens SOS mottar 300 000 henvendelser hvert år og besvarer nærmere 200 000 av dem. De har over 1000 frivillige arbeidere og 40 ansatte. Til tross for at de mottar offentlige tilskudd er de avhengig av gaver for å opprettholde virksomheten.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God helseSamarbeid for å nå målene