Hopp til innhold
Gi gaven videre
KFUK-KFUM Norge

KFUK-KFUM Norge

KFUK-KFUM Norge

Vi er en kristen og livssynsåpen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Hvert år møter vi 40 000 unge over hele landet og har 15 000 medlemmer.

KFUK-KFUM Norge er en del av verdens største kvinnebevegelse – YWCA – og verdens største ungdomsbevegelse – YMCA. I Norge har KFUK-KFUM sin primære kirkelige og teologiske forankring i Den norske kirke.

Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret, slik at de tør å være seg selv og har mot til å stå opp for andre. KFUK-KFUMs viktigste oppgave er å bygge åpne, trygge fellesskap, der alle barn og ungdommer kan være seg selv, leve og utvikle seg som hele mennesker med ånd, sjel og kropp. Å være seg selv betyr at man kan delta uten å måtte gjøre seg til eller føle press på å prestere. Å stå opp for andre vil si å gjøre godt og kjempe for rettferdighet lokalt og i verden.


Sjekk ut vår hjemmeside for mer informasjon!


Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene