Hopp til innhold
Gi gaven videre
KFUK-KFUM Global

KFUK-KFUM Global

KFUK-KFUM Global

KFUK-KFUM Global er en solidaritets- og bistandsorganisasjon som eies av Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speiderne i Norge. Sammen jobber de mot menneskeskapte skjevfordelinger for en mer rettferdig verden. For mennesker verden over gjør KFUK-KFUM Global den store forskjellen.

KFUK-KFUM Global jobber for rettferdighet gjennom fire delmål.
Det første er klimarettferdighet - de fattigste menneskene i verden er de som har minst skyld i klimaendringene, men som rammes hardest. KFUK-KFUM Global jobber derfor for rettferdig klimapolitikk og grønnere handlingsalternativer.
Det andre delmålet er økonomisk rettferdighet - ingen mennesker skal leve i fattigdom.
Nummer tre er rettferdig fred - Rettferdig fred er ikke bare fravær av krig, men også en rettferdig fordeling av ressurser, religions- og ytringsfrihet og like rettigheter for alle. KFUK-KFUM Global gir ungdom og kvinner ikke-voldelige verktøy for at de kan bidra å skape fred.
Det fjerde og siste delmålet er demokratiske rettigheter - KFUK-KFUM Global arbeider for at ungdom skal kunne bidra til å endre verden gjennom å bruke demokratiske og fredelige virkemidler.

Gjennom sitt arbeid treffer de hvert år flere enn 25 000 barn, ungdom og kvinner. Mer enn 50 000 liv påvirkes av det arbeidet de driver i samarbeid med lokale partnere i 13 land.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen