Hopp til innhold
Gi gaven videre
Ingeniører Uten Grenser Norge

Ingeniører Uten Grenser Norge

Ingeniører Uten Grenser Norge

Ingeniører Uten Grenser (IUG) er en ideell organisasjon som bidrar med teknologi og ingeniørkompetanse i humanitært arbeid i lav- og mellominntektsland.

Alt for mange mennesker mangler tilgang til grunnleggende infrastruktur i verden i dag. Samtidig vet vi at klimaendringene rammer hardest mennesker som bor i sårbare områder i verden. Dette er utfordringer som må løses for at vi i fellesskap kan nå FNs bærekraftsmål.

Som teknologer og ingeniører er IUGs bidrag kompetansedeling og konkret innsats for grønn infrastruktur, til beste for mennesker, lokalsamfunn og kloden. I tett samarbeid med de som skal eie, drifte og ha nytte av de ingeniørfaglige løsningene, utfører IUG oppdrag som sikrer:

  • Ren energi fra solcellepaneler
  • Trygge vann- og sanitærforhold
  • Sirkulære løsninger for plastavfall.
  • Klimasmarte valg i store og små humanitære prosjekter.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Likestilling mellom kjønneneUtrydde fattigdomAnsvarlig forbruk og produksjonGod helseRen energi for alleInnovasjon og infrastrukturGod utdanningRent vann og gode sanitærforholdBærekraftige byer og samfunnFred og rettferdighetLiv under vannUtrydde sultAnstendig arbeid og økonomisk vekstLiv på landStoppe klimaendringeneMindre ulikhetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen