Hopp til innhold
Gi gaven videre
Impande Foundation Norway

Impande Foundation Norway

Impande Foundation Norway

Impande bidrar til at barn og unge fra sårbar bakgrunn i sørlige deler av KwaZulu-Natal og nordlige deler av Eastern Cape i Sør-Afrika gis muligheter til å utvikle sine evner og talent. Impande ønsker å skape samfunnsendringer som skaper en lysere fremtid for disse barna.

Impande bygger og utvikler barnehager, skoler og spesialinstitusjoner i et område som ble svært hardt rammet av HIV/AIDS epidemien, og hvor arbeidsledighet, fattigdom og svake familiestrukturer fortsatt dominerer samfunnsbildet. Impandes filosofi er å skape vesentlig og varige samfunnsendring med begrensende ressurser. Impande driver ikke nødhjelp, men støtter grasrotprosjekter med lokal forankring. Bærebjelken i arbeidet er frivillig profesjonell innsats i Norge.

Så langt har Impande levert ca 50 institusjonsprosjekt. Ca 500 grasrotprosjekt rettet mot barn og unge er registrert innen organisasjonens definerte satsningsområde. Blant disse 500 er det fortsatt store behov for ulike typer støtte som løfter barn og unge ut av fundamental omsorgs- og stimuleringssvikt. Arbeidet finansieres gjennom innsamlingsaksjoner, bedriftsstøtte, fondsstøtte og donasjoner fra enkeltpersoner.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God utdanningLikestilling mellom kjønneneMindre ulikhet
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen