Hopp til innhold
Gi gaven videre
Icare2 - Initiativ for barns rett til utdanning

Icare2 - Initiativ for barns rett til utdanning

Icare2 - Initiativ for barns rett til utdanning

I Filippinene lever over 40 millioner mennesker i fattigdom. Initiativ for barns rett til utdanning har i over 10 år jobbet med å gi vanskeligstilte barn i Filippinene mulighet til utdanning og et verdig liv. 50kr i uka per år er nok til å gi et barn skoleuniform, skolemateriell, daglig lunsj og transport til og fra skolen et helt år.

I Filippinene lever over 40 millioner mennesker i fattigdom. Initiativ for barns rett til utdanning eller Icare2 som det også blir kalt, har ca. 40 fadderbarn i programmet sitt og har i sine 11 år realisert nærmere 400 skoleår. 50kr i uka per år er nok til å gi et barn skoleuniform, skolemateriell, daglig lunsj og transport til og fra skolen et helt år.

Icare2 arbeider for at mest mulig av de innsamlede midlene skal nå frem til barna. De er medlem av Innsamlingskontrollen og har i gjennomsnitt de siste 5 år hatt under 5% som administrasjonsgebyr.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God utdanningGod helseUtrydde fattigdomUtrydde sultAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen