Hopp til innhold
Gi gaven videre
Hørselshemmedes Landsforbund

Hørselshemmedes Landsforbund

Hørselshemmedes Landsforbund

Hørselsrelaterte lidelser er en av Norges hurtigst voksende folkehelseutfordringer. Gruppen er stor og mangfoldig. Det å høre dårlig kan ofte føre til helseplager, vanskeligheter sosialt og behov for tekniske hjelpemidler. HLF Hørselshemmedes Landsforbund kjemper opp mot politikere og andre beslutningstakere for å gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede.

HLF skal bidra til å forebygge hørselsskader og forhindre hørselstap i befolkningen. Behovet for mer kunnskap om hørselstap er stort. Det er snart en million hørselshemmede her i landet. HLF jobber for å hjelpe hørselshemmede gjennom hørselshjelperordningen, frivillig arbeid, politisk påvirkning og hørselsfaglige tilbud. HLF tilbyr også mestringskurs ved HLF Briskeby kompetansesenter i Lier og eier Briskeby videregående skole for hørselshemmede elever fra hele landet.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God helseGod utdanningMindre ulikhetSamarbeid for å nå målene