Hopp til innhold
Gi gaven videre
Hei Verden

Hei Verden

Hei Verden

Hei Verden tror at utdanning er nøkkelen til en bedre fremtid. Gjennom arbeidet får mer enn 25 000 barn i Bangladesh, Peru, Zambia og Laos muligheten til å gå på en god skole. Visjonen er skole for ALLE barn.

Hei Verden er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon som er livssynsnøytral og politisk uavhengig, med verdigrunnlag i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner. Fokus er på å nå FNs bærekraftsmål 4, som handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle. Det er særlig fokus på å sikre jenters rett til utdanning, sørge for at urfolks barn får gå på skole og at undervisningen er på deres eget morsmål, og å jobbe for at barn med funksjonsnedsettelse skal få tilrettelagt skolehverdagen slik at de også får en utdanning.

Hei Verden ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. Fram til 2000 var organisasjonen kjent under navnet Skolenes U-landsaksjon. Siden starten har organisasjonen støttet utviklingsprosjekt i mer enn 23 land. Hei Verden tror at utdanning er nøkkelen til en bedre fremtid. Gjennom arbeidet får mer enn 25 000 barn i Bangladesh, Peru, Zambia og Laos muligheten til å gå på en god skole.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God utdanningLikestilling mellom kjønneneMindre ulikhet
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen