Hopp til innhold
Gi gaven videre
Giving Hope to a Child

Giving Hope to a Child

Giving Hope to a Child

Giving Hope to a Child er en humanitær, ideell og livssyns nøytrale stiftelse. Alt arbeid er basert på frivillighet og alle midler går til formålet som er å gi barn i Afrika en mulighet til en bedre fremtid. De har som mål å gjøre barn i stand til selv å være med å bygge gode robuste samfunn over tid gjennom skolegang, lek og å bygge samfunnet rundt dem slik at barn og voksne kan utvikle seg sammen

Giving Hope to a Child arbeider i dag i Liberia, et av verdens fattigste land som er herjet av to blodige borgerkriger med grusomheter utenfor vår fatteevne som etterlot seg mange foreldreløse og 70.000 barnesoldater som må rehabiliteres. Deretter fulgte en forferdelig Ebola epidemi som igjen satte landet på prøve.

Nå er landet fredelig og forsoning og gjenoppbygging står i fokus. Giving Hope to a Child sin tilnærming er samarbeid med landsbyene. De er premissgiverne og bidrar sterkt i alle prosjektene, dette gir eierskap og stolthet og er viktig inspirasjon til å sette i gang selvstendige prosjekt uten støtte.

Stiftelsen arbeider i dag i 4 landsbyer og har 400 barn i skoleprogrammet deres som støtter med skolepenger, uniformer, skoleutstyr og sportsutstyr. Videre installerer vi solcelleanlegg slik at skolene kan brukes som samfunnshus og det etableres skolebibliotek!

Barn som er foreldreløse, har spesielle behov, de fattigste prioriteres og likestilling er en selvfølge.

De ser hvordan dette driver frem egenutvikling og skaper gode og trygge samfunn som selv er med å forme sin fremtid.

Stiftelsen legger FNs bærekraftsmål til grunn for alt arbeid de gjør.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRen energi for alleMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnStoppe klimaendringeneFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen