Hopp til innhold
Gi gaven videre
Ecpat Norge

Ecpat Norge

Ecpat Norge

ECPAT Norge arbeider for å eliminere alle former for seksuell utnyttelse av barn. Organisasjonens mål er at rettighetene som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring skal være en selvfølge for alle barn i hele verden.

ECPATs arbeid innebærer å påvirke myndighetene til å iverksette tilstrekkelige tiltak mot seksuell utnytting av barn. I tillegg arbeider organisasjonen med å spre informasjon om temaet til den norske befolkning, og få med aktører fra sivilsamfunn, privat næringsliv, politi og myndigheter i kampen mot seksuell utnytting av barn.

ECPAT arbeider internasjonalt, og har siden 1990 arbeidet med det mål å eliminere seksuell utnytting av barn i alle dets former. Organisasjonen ønsker at alle barn skal ha de rettighetene som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon, dens tilleggsprotokoller og andre internasjonale standarder. Organisasjonen mottar støtte fra givere, medlemmer, næringslivet og offentlige aktører.


Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Likestilling mellom kjønneneAnstendig arbeid og økonomisk vekstFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene