Hopp til innhold
Gi gaven videre
CARE Norge

CARE Norge

CARE Norge

CARE arbeider i noen av verdens fattigste land. De samarbeider med kvinner for å få til en bærekraftig utvikling, gjennom å gi kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.

I samfunn der halvparten av menneskene hindres i å delta, mister man halvparten av mulighetene. Å løfte kvinnene har vist seg å være den mest effektive måten å redusere fattigdom på. Derfor jobber CARE aller mest med kvinner – fordi det hjelper hele samfunnet.
CAREs filosofi handler om å skape varig endring der samfunnene får hjelp til å hjelpe seg selv. Slik blir man mindre avhengig av hjelp i framtiden.
Deres hovedprioriteringer er:

  • Hennes penger - hennes muligheter
    Spare-og lånegrupper gir fattige kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass
  • Hennes kropp - hennes valg
    Familieplanlegging og beskyttelse mot seksualisert vold gjør at kvinner kan bestemme over egen kropp
  • Hennes stemme - hennes drømmer
    Rettigheter til å bidra i lokalsamfunnet gir økt likestilling og økonomisk vekst


I tillegg bidrar Care med livsviktig nødhjelp når katastrofer og akutte situasjoner rammer.
CARE er en global bistandsorganisasjon, til stede i 100 land. Vi i Norge har et spesielt ansvar for tretten av disse landene. CARE ble opprettet i 1945, og begynte med hjelp til et krigsherjet Europa. Da bidro CARE blant annet med Amerikapakker til Norge.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetStoppe klimaendringeneFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen