Hopp til innhold
Gi gaven videre
Blå Kors

Blå Kors

Blå Kors

Det er alt for mange i Norge som av ulike årsaker er i sårbare livssituasjoner og står utenfor fellesskapet. Du kan bidra til at barnefamilier får gode og trygge opplevelser med familien, og du bidrar til at ungdom har noen å snakke med når ting er tøft.

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors er en ideell organisasjon som eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner for avhengighet, poliklinisk virksomhet for avhengighet og tilbud for barn og unge, som en viktig del av vårt forebyggende arbeid. Vi har også videregående skoler, arbeidstrening, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer.

Når du støtter Blå Kors sitt arbeid, er du med på å gjøre en forskjell for barn som vokser opp i Norge. Du bidrar til:

  • Støtte til familier i sårbare livssituasjoner gjennom Blå Kors barnas stasjon. Her får barnefamilier med sammensatte utfordringer hjelp og støtte. Familiene får måltider, aktivitetstilbud, veiledning og støtte til klær og utstyr. Måltidene er viktige for familier som har utfordringer med å få pengene til å strekke til.
  • Trygge ferier og høytider for barn. For familier som har det tøft, er høytider spesielt utfordrende. Våre ferietilbud gir barn og ungdom trygge og gode opplevelser med sine foreldre.
  • Terapi for unge pårørende. Å være barn av foreldre med avhengighet er vondt. Når barndommen har vært preget av utrygghet, er det mange opplevelser og følelser som skal bearbeides. Hos Blå Kors kompasset får unge pårørende terapi og rådgivning.
  • Chat tjeneste for barn og unge. Tusenvis av barn og unge våkner opp med klump i magen og går med tunge skritt til skolen. På chatten får de hjelp med det som er vanskelig. Chatten besvares av fagpersoner og er helt anonym.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen