Hopp til innhold
Gi gaven videre
ADRA Norge

ADRA Norge

ADRA Norge

ADRA er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon - et nettverk som er etablert i ca. 130 land. De arbeider for likeverd, fred og forsoning gjennom bærekraftige utviklingsprosjekter. Dette gjelder hovedsakelig innen utdanning, men også innen helse og matsikkerhet.

ADRA Norge arbeider for barn, kvinner og ungdom, minoriteter og andre marginaliserte grupper i land som er, eller har vært, rammet av krig, katastrofer og fattigdom. De arbeider for likeverd, fred og forsoning gjennom bærekraftige utviklingsprosjekter. Dette gjelder hovedsakelig innen utdanning, men også innen helse og matsikkerhet. Målet for arbeidet er å bekjempe ulikheter og gi mennesker mulighet til medbestemmelse, tilgang til ressurser og muligheter til læring og utvikling. På den måten kan de lettere delta og bidra aktivt til det samfunnet de er en del av.

I katastrofesituasjoner bidrar ADRA til effektiv og relevant nødhjelp i samarbeid med lokal ekspertise, koordinert nasjonalt, regionalt og/eller internasjonalt.


Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen