Hopp til innhold
Gi gaven videre
Zuccarellostiftelsen

Zuccarellostiftelsen

Zuccarellostiftelsen

Zuccarellostiftelsen ble stiftet februar 2016 av Mats Zuccarello med mål om at ingen barn i Norge skal havne på sidelinjen: “Idretten skal være for alle.”

I dag finnes det vesentlige barrierer som hindrer barn i å drive med idrett som familiens ressurser, geografisk bosted, nedsatt funksjonsevne, for å nevne noen. Siden 2016 har Zuccarellostiftelsen støttet over 2000 barn over hele landet i idretter som hockey, fotball, håndball, undervannsrugby, trialsykling, motocross, svømming, turn, klatring, cheer for å nevne noen.Norge er et rikt land, men allikevel har barnefattigdom i Norge økt hvert år siden starten av 2000-tallet. Fattigdom blant barn er nå faktisk høyere, og vokser raskere, enn fattigdom blant voksne. (BUFDIR 2017). Det unike med Zuccarellostiftelsen er at de støtter enkeltindivider – barn og unge hvor foreldrene ikke har muligheter til å betale det det koster for at barna skal begynne med, eller fortsette med idrett. Det kan være lett for mange å tenke at alle i Norge har råd til å ha barna sine i idrett, men Zuccarellostiftelsen er et bevis på at det ikke er så lett. Vi hører mange triste historier, men også mye håp og positivitet fra de som søker støtte hos Zuccarellostiftelsen; det å søke om og å motta støtte fra Zuccarellostiftelsen oppleves mindre skamfullt; «dette føles mer som et stipend,» har vi hørt flere ganger.

«Mine beste venner i dag er de samme vennene jeg hadde da jeg drev med hockey på breddenivå. For meg er det dette breddeidrett handler om; være med andre barn, ha det gøy og leke, utvikle seg sammen som et lag og få de beste venner på veien. Idrett hjelper å bygge identitet, selvtillit og det å bli en del av et fellesskap. Idrett er det beste verktøyet for inkludering av barn,” sier Mats Zuccarello

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God helseLikestilling mellom kjønneneMindre ulikhet
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen