Hopp til innhold
Gi gaven videre
Sjømannskirken

Sjømannskirken

Sjømannskirken

Sjømannskirken er en selvstendig og frivillig organisasjon som er til stede for nordmenn i utlandet. Å ta vare på folk i kriser er en like viktig del av deres arbeid, som å være en møteplass for hygge, samvær og norske vafler i ulike verdenshjørner. Organisasjonen samarbeider blant annet med utenrikstjenesten, næringslivet og utdanningsorganisasjoner, og har spesialkompetanse på kriseberedskap og psykososial oppfølging når kriser eller ulykker rammer.

Sjømannskirken samarbeider blant annet med utenrikstjenesten, næringslivet og utdanningsorganisasjoner, og har spesialkompetanse på kriseberedskap og psykososial oppfølging når kriser eller ulykker rammer.

Mange nordmenn reiser årlig ut av landet for kortere eller lengre perioder. Noen av dem vil oppleve dødsfall eller ulykker, naturkatastrofer eller personlige kriser.

Sjømannskirken har medarbeidere som dekker alle kontinenter og norsk kontinentalsokkel. Arbeidet er organisert gjennom arbeid ut fra 29 sjømannskirkebygg og gjennom ambulerende sjømannsprester, egne sjømannsprester for studenter og andre ansatte som reiser for å møte folk der de er.

I tillegg har Sjømannskirken en enhet rettet mot norske familier i utlandet; Familieveiviseren, som har base i Spania og støtter barn, ungdom og foreldre som trenger råd og veiledning i hverdagen.

Sjømannskirken ble grunnlagt i Bergen 31. august 1864, og har fortsatt sitt hovedkontor der. Organisasjonen møter nordmenn uavhengig av livssyn og bakgrunn.

Da Sjømannskirken ble grunnlagt var skipsfarten i eksplosiv utvikling og antallet norske sjømenn var i stor økning. I dag er sjøfolkene langt færre, og Sjømannskirken er i kontakt med mennesker i mange forskjellige yrker og livssituasjoner. Gjennom tidene har organisasjonen vært i stadig utvikling og bevegelse, men engasjementet, omtanken og viljen til å være til stede når det trengs for nordmenn i utlandet, har alltid vært den samme.

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God helseMindre ulikhetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen