Hopp til innhold
Gi gaven videre
Plan International - Norge

Plan International - Norge

Plan International - Norge

Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber på grasrota for barns rettigheter. Plan driver langsiktig utviklingsarbeid i mer enn 50 land og samler inn penger i mer enn 20 land. Plan er religiøst uavhengig og partipolitisk nøytral, og har jobbet for barn siden 1937.

Plan jobber for at alle barn skal ha like muligheter. Men der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter vi jenter først.

Plan arbeider for at jenter og andre unge beskyttes mot vold og overgrep, barneekteskap og i kriser. Plan driver prosjekter i 55 000 lokalsamfunn verden over. Her er vi tilstede over tid med lokalt ansatte og frivillige, og har stor tillit og aksept i lokalbefolkningen. Nærværet gjør at Plan kan reagere raskt når krisen rammer. En av de viktigste forutsetningene for å bekjempe fattigdom er at unge kommer ut i jobb. Derfor samarbeider Plan med næringslivet for å få unge i arbeid.

Satsningsområder

  • Kampen mot barneekteskap
  • Jenter i krise
  • Beskyttelse mot vold og overgrep
  • Få unge i arbeid

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetFred og rettferdighet
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen