Hopp til innhold
Gi gaven videre
Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er en norsk bistandsorganisasjon som jobber i over 30 land, med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og politisk påvirkning.

Vi jobber for å redde liv og forandre liv – og for å forandre verden:

Redde liv

En katastrofe rammer alltid de fattigste hardest. For lite vann og forurenset vann tar ofte flest liv. Derfor er Kirkens Nødhjelp først på plass med rent vann. Sammen redder vi liv og beskytter de mest sårbare. 

Forandre liv

Å være fattig er å mangle muligheter. Der utfordringene er, finnes også de beste løsningene. Varig tilgang på rent vann er én av dem. Sammen hjelper vi mennesker å finne sin egen vei ut av fattigdom. 

Forandre verden

Fattigdom er urettferdighet. Det er nok rent vann og mat til alle, men spillereglene gjør ofte de rikeste rikere og de fattigste fattigere. Sammen kan vi gi de stemmeløse en stemme der beslutningene tas.

Dette jobber vi med

Kirkens Nødhjelp jobber med følgende temaer: vann, sanitær og hygiene, klimarettferdighet, kjønnsbasert vold, fredsbygging, klimasmart landbruk og jobbskaping og for å bekjempe ulikhet.

Sammen redder og forandrer vi liv – og vi forandrer verden!


Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

Utrydde fattigdomUtrydde sultGod helseGod utdanningLikestilling mellom kjønneneRent vann og gode sanitærforholdRen energi for alleAnstendig arbeid og økonomisk vekstInnovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og samfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneFred og rettferdighetSamarbeid for å nå målene
Organisasjonen er godkjent av Innsamlingskontrollen