Hopp til innhold
Gi gaven videre
Streetlight Schools

Streetlight Schools

Streetlight Schools

Streetlight Schools bidrar til kvalitet og nytenkning i utdanningssystemet i Sør Afrika. Siden oppstarten i 2014 har organisasjonen drevet Jeppe Park Primary, en barneskole i en av Johannesburgs mest utsatte bydeler, Jeppestown. Sør Afrika er et land preget av stor ulikhet og et svakt utdanningssystem som især rammer de fattigste og fratar mange muligheten til god skolegang og høyere utdanning.

Streetlight Schools har utviklet en skolemodell som trygger og utvikler barns faglige og sosiale læring uavhengig av elevenes sosiale og økonomiske bakgrunn. Gjennom innovative løsninger (fysisk og sosialt læringsmiljø) og høy grad av kvalitet i undervisningsarbeidet, har Streetlight Schools vist at barn og unge fra marginaliserte familier kan prestere faglig på internasjonalt nivå i lesing, skriving og regning, ta ansvar for egen og andres læring og delta engasjert i utforskende og kreative læringsaktiviteter.

Målrettet arbeid med læringsfremmende pedagogikk, et tett skole-hjem samarbeid og omsorgsfull ivaretakelse av elevenes sosiale og emosjonelle behov, inspirerer elevene til høy grad av skolemotivasjon og mestring sammenlignet med andre skoler i Sør Afrika. Dette gjør Streetlight Schools til en foregangsskole både i internasjonal og Sør Afrikansk kontekst.

Streetlight Schools etterlever Nelson Mandelas kjente ordtak: Education is the most powerful weapon which you can use to change the world!

Organisasjonen støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

God utdanning